Välkommen till Johannesvårdens Barnavårdcentral!

Vi vill ha barnen i centrum hos oss.

BVC ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling. På BVC ger vi råd och stöd kring t ex amning, mat, sömn, gränssättning, olycksrisker och sjukdomar.

Barnsjuksköterska och läkare följer tillväxt och utveckling, undersöker och vaccinerar vid bestämda åldrar enligt basprogrammet för barnhälsovård. Vi ger den hälsovård barnen kan behöva för att må så bra som möjligt.

Vi erbjuder även

Hembesök till alla nyblivna föräldrar samt hembesök när barnet är 8 månader.

Föräldragrupper för nyblivna föräldrar.

Vi har ett nära samarbete med Öppna Förskolan samt förskolor i närområdet.

Välkommen till barnavårdcentralen på Johannesvården!