Välkommen till Johannesvården!

Vårt mål är att finnas tillgängliga med god kompetens och omsorg för dig i livets alla vårdsituationer. Du ska alltid mötas av kompetent personal och snabbt omhändertagande.

På vår hemsida kan du läsa mer om den vård vi erbjuder och hur du kan lista dig hos oss. Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss så hittar du kontaktuppgifter här.

Coronavirusutbrottet

Folkhälsomyndigheten anser att corona-viruset är spritt i samhället. På grund av detta så har vi till viss del förändrat vårt arbete, så ta gärna del av nedanstående viktiga information.  

Den ökade risken för smittspridning i samhället gör att vi rekommenderar alla som har symtom såsom feber, halsont, hosta eller snuva att hålla sig hemma, undvika folksamlingar och sjukvårdsinstanser. Om du blir sjuk och tror att du behöver söka sjukvård så  kontakta vårdcentralen via PTJ24 eller telefon.

Vi stänger drop-in mottagningen för patienter med ovan nämnda symtom och kommer vid behov istället att erbjuda ett bokat besök. 

Vi erbjuder videobesök för uppföljningar till samtliga personalkategorier.  

När vi har stängt på kvällar och helger hänvisar vi till rådgivning via 1177. 

Har du blir förkyld eller får minsta besvär skall och har ett bokat besök till vårdcentral /UPH eller rehab så skall detta avbokas alternativt ombokas till videobesök.

Vid allmänna frågor om Covid-19 hittar du information på Folkhälsomyndighetens hemsida och hos 1177 Västra Götaland.

Allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella telefonnummret 113 13 som besvaras dyget runt.

 

PROVTAGNING COVID-19:

Pågående infektion

Det är ett mycket ansträngt läge vid regionernas laboratorier, det är långa svarstider från såväl Klinisk Mikrobiologi SU som Unilabs. Det är viktigt att de högst prioriterade grupperna fortsatt kan prioriteras både för provtagning och för analys, för att säkra tiden för analys och svarstider på dessa prov. Med anledning av detta tar vi nu enbart emot listade patienter och provtar enbart måndag, onsdag och fredag. Du ska ha haft pågående symtom av misstänkt Covid-19 i minst 24 timmar.

 Enligt ny rutin fr VGR, daterad 200623, så provtas inte barn <16 års ålder på drop-in-mottagning. 

Antikroppstest: 

Du som vill veta om du haft Covid-19 infektion kan testa dig om du har antikroppar mot Covid-19. Provet som tas är ett blodprov. Kostnaden är i dagsläget 700 kr eftersom regionala riktlinjer som subventionerar provtagning saknas. Behover du ett intyg som styrker ditt resultat, så är det en tillkommande avgift på det, enligt Patientavgiftshandboken.  Här finns information om hur du tolkar resultatet.

 
För att ta provet ska du ha varit symtomfri i minst två veckor, vi kommer inte släppa in dig på vårdcentralen om du har några symtom på luftvägsinfektion. Provtagningen erbjuds för personer över 16 år. Välkommen under laboratoriets öppettider. 

Provsvar: skickas i första hand ut via PTJ24 ( du får ett sms med en länk till svaret). Det kan dröja upp till en vecka innan provsvaret kommer. 

 

 

 

TBE-vaccination: 

 Vi erbjuder TBE-vaccination till patienter listade hos oss. Vänligen ring för tidsbokning

 

Föräldrautbildningar

Vår UPH-mottagning (Ungas Psykiska HälsA) kommer rullande att erbjuda 3 olika föräldrautbildningar. "Föräldrautbildning- ABC", "Föräldrautbildning- Affekt" och "Föräldrautbildning- Hantera oro". Klicka här för info kring kursstart och kontaktuppgifter till ansvariga för kurserna. Under rådande omständigheter pausar men dock dessa grupper och erbjuder istället vid behov individuella samtal.

PTJ24- digital kontakt med Johannesvården

Du kan lätt nå oss via Praktikertjänst24 och därmed enkelt få hjälp digitalt. Allt du behöver är ett BankID och en internetuppkopplad dator, surfplatta eller mobil. Det finns ett särkilt frågeformulär som rör Coronavirus, för dig med oro för eller har misstanke om smitta. 

Vi erbjuder också gärna planerade videobesök till samtliga personalkategorier.  

Vi finns i Johannesgården i Tynnered, Västra Frölunda. Där har man sedan tidigare retreater, kurser, konferenser och en förskola som startades av de nunnor som förut bodde där.

Atmosfären är rofylld och harmonisk. I denna anda, byggd på god människosyn, respekt och omsorg, vill vi erbjuda lättillgänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet.