VÄLKOMMEN TILL JOHANNESVÅRDEN

Varning för bedragare! Johannesvården ringer aldrig och ber om legitimering via bank-id. Läs mer via denna länken om hur du kan tänka för att skydda dig från bedragare.

 

Justerade patientavgifter från 1 april

Regionfullmäktige har beslutat om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen (VGR) från och med 1 april. VGR har idag lägst avgifter i landet jämfört med andra regioner och de nya avgifterna beräknas ge VGR ökade intäkter på cirka 100 miljoner kronor. De nya patientavgifterna för besök på vårdcentral justeras för att bli mer lika oberoende av vilken personalkategori patienten träffar.

De huvudsakliga förändringarna innebär bland annat att:

Patientavgiften för läkarbesök höjs från 100 till 200 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).
Patientavgiften för besök på rehabmottagning höjs från 100 till 200 kronor.
Patientavgiften för besök hos sjuksköterska återinförs för personer som fyllt 65 år och blir 50 kronor (gäller den vårdcentral där patienten är listad).
En patientavgift införs för digitala vårdbesök, till exempel chat och telefonrådgivning under förutsättning att de uppfyller kraven på kvalificerad hälso- och sjukvård. Avgiften blir då 80 procent av vad ett motsvarande fysiskt besök hade kostat.

Du kan även klicka här för att se de avgifter som börjar gälla from 1 april.

"Sjuka-barn-linjen" stänger

1 maj stänger vi vår "Sjuka-Barn-Linje". Är det enklare frågor så hänvisar vi till BVC telefonsvarare. Frågor kring sjukvård hänvisas till vårdcentralens vanliga rådgivningsvägar via telefon eller MittPTJ.

Vaccination covid-19 våren 2024

I mitten av mars rekommenderas och erbjuds påfyllnadsdos för dig som är 80 år och äldre. Under april månad rekommenderas och erbjuds påyllnadsdos för dig som är 65 och äldre och har dagliga omsorgsinsatser.

Läs mer om hur du bokar här.

Bristsituation (GLP-1-analog)

Under en period har det varit en bristsituation gällande GLP-1-analoger. Tyvärr vet vi inte hur länge denna bristsituation kommer att bestå. För tillfället kommer vi inte att förskriva önskade läkemedel för viktnedgång. Vi kan tyvärr ej heller förnya redan påbörjad behandling. De fåtal läkemedel som finns att tillgå reserveras för våra diabetiker. Vi följer kontinuerligt upp läkemedelstillgången.

 

Webtidbokning

Du har väl inte missat att du kan boka tid för exempelvis årskontroll till din diabetessköterska eller provtagning inför en årskontroll via vår hemsida? Klicka in på Webtidbokning och läs mer. 

Drop-in

Vi upplever för närvarande högt söktryck på vår läkardrop-in. Detta gör att vi vid behov får stänga drop-in tidigare än klockan 11.00. Vi vill påminna om att drop-in är till för korta ärenden.

Balansträning 

Upplever du att balansförmågan behöver förbättras? Är det så att du ramlat eller varit nära att falla en eller flera gånger det senaste året? Känner du dig orolig för att ramla?

Vi erbjuder balansträning på mottagningen tillsammans med fysioterapeut under en sammanhängande period med tester av balans innan och efter för utvärdering. I samband med  balansträning ingår även träffar med arbetsterapeut för råd kring hur man kan undvika fallrisker i hemmet.

Upplägget riktar sig främst till äldre individer, 75+, men alla som upplever att balansen försämrats eller ramlat pga dålig balans kan träna för att förbättra balansen och förebygga framtida fallincidenter.

Det går att förebygga fallrisk med ganska enkla medel! Hör av dig till vår rehabmottagning eller boka ett besök så berättar vi mer! 

Har du förkylningssymtom och behöver vård?

Om man har förkylningssymtom eller ont i halsen, så ska man ringa oss istället för att komma hit.  

Vi hjälper gärna till att boka om din tid eller att göra om besöket till digitalt besök när så är möjligt. 

Är du i behov av bedömning av läkare så bokar vi in ett besök i vår lilla stuga vid parkeringen.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.