Vår verksamhet

Hos oss finns läkare, distriktssköterskor, BVC-sköterskor, psykoterapeuter, psykolog, barnmorskor, dietist, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sekreterare och vår personal på labb.

Vi som jobbar här 

Familjeläkare Sköterskor
Boris Klanger, verksamhetschef

Carina Andreasson

Jesper Granath Andreasson Jenny Antin
Daniel Hecht von Saldern Maria Bjurbäck
Rune Kaalhus Berit Brandt
Katarina Winman Klanger Christina Carrass
Saodat Rahimova Amanda Gärling
Rahul Saha Kajsa Hallin
Lisa Öbrink Frida Höglund
  Malin Lindgren
  Sirpa Molund
ST-läkare Shavnam Sorani
Emma Byström Johanna Sund
Sonja Funk Caroline Åsroth
Marija Kramar  
Sara Lodén Dietist
Sofi Ristner Ulrika Waernulf Offnegårdh
Mauricio Jose Sosa  
  BVC-sköterskor
Psykosocialt team Jessica Bäckman
David Asmundsson, psykolog Cecilia Göransson
Marianne Domberg, samtalsterapeut Marie Hedberg
   

 

Sekreterare

Undersköterskor

Malin Davidson
Silvana Abdalla Tiina Forsström
Marcella Gustafsson Cecilia Hedberg

Lotta Joborn

Sofia Hollaus

 

Mona Landström
  Sara Wikström 
Barnmorskor  
Susanne Forslund

 

Helena Högnäsbacka

Labb

Annica Jonsson

Saad Al-Sudani

Lena Nord

Zhyan Hama Ali