Öron- näs- halsmottagning

I dagsläget har vi har en väntetid på 3 månader både för nybesök och återbesök.

Vi utför sedvanlig öron- näs- och halsundersökning, utreder yrsel, hörselnedsättning och allergi. Vi utför även polikliniska operationer i huvud-halsområdet efter bedömning av läkare.

Vi tar emot patienter som är i behov av en ÖNH-specialist. Vår ungefärliga väntetid är 3 månader. Vi tar endast emot patienter med remiss.
På grund av ökat inflöde på mottagningen kan vi tyvärr inte ta emot patienter med öronvax utan detta skall skötas av er vårdcentral.

På mottagningen arbetar:
ÖNH-specialist Dr Hillevi Pendleton, M.D Ph.D. Subspecialiserad inom
sväljningssvårigheter och reflux.

ÖNH-specialist Dr Jesper Bogefors, M.D Ph.D med extra kompetens inom allergi.

Dr Håkan Klementsson, specialist inom öron-näsa-hals och huvud-halskirurgi.

Sväljningslogoped Lizett Norin

Svälj- och röstlogoped Stéphanie Lindell

Sjuksköterska Maria
Medicinsk sekreterare Karin
Receptionist Eva

Vi ha utbildning för ST-läkare i allmänmedicin på mottagningen.

Vi är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hit kan man vända sig med önskan om journalkopior, beställa tid, omboka eller avboka tid, receptförnyelse och att ställa fråga till sjuksköterska.

 

Hos oss är det Region Skånes taxor som gäller:
Läkarbesök 300 kr
Personer under 20 år går gratis
Äldre än 85 år går gratis.

Vi föredrar kortbetalning.

Uteblivet tidsbeställt besök debiteras med 600 kr. Frikort gäller inte och avgiften får inte registreras i högkostnadskortet. Tidsbeställda besök ska avbokas senast 24 timmar före utsatt tid.

Vid överklagande av faktura görs detta skiftligt och skickas till mottagningen:

Ellenbogens ÖNH-mottagning
Snapperupsgatan 12
211 35 Malmö