Luthagens vårdcentral

En privat husläkarmottagning med landstingsavtal.

Trygg och säker vård i Uppsala

Vi har bedrivit husläkarverksamhet i Luthagen sedan husläkarstarten 1994. Vår målsättning är att ge trygg och säker vård med hög tillgänglighet och bra bemötande.

Kvalitet och långsiktighet

Husläkargruppen Luthagsgården numera Luthagens vårdcentral startades 1994 av fyra läkare tillika ägare av verksamheten. Sedan 2008 har verksamheten drivits vidare av tre av de ursprungliga ägarna. Från och med att Praktikertjänst den 1 juni 2015 förvärvat verksamheten har ett nytt vårdavtal tecknats med Landstinget i Uppsala Län och Luthagens vårdcentral ingår nu fullt ut i vårdvalssystemet.

Luthagens vårdcentral passar väl in i Praktikertjänst. De står för långsiktighet med ett gott rykte och ett högt förtroende hos patienterna.

Mottagningar

I vår verksamhet ingår sköterskemottagningar för olika kontroller, behandlingar, och såromläggningar. 

  • Har diabetessköterska för våra diabetiker
  • Utför spirometriundersökningar för bedömning av våra astma och KOL patienter
  • Har kurator dit du kan vända dig med problem som nedstämdhet, ångestbesvär eller om du är i kris och behöver samtal
  • Har även en psykolog dit du kan vända dig till.

Du kan själv ta kontakt genom att ringa eller ta upp frågan med din husläkare eller sjuksköterska.