Praktikertjänst

Luthagens vårdcentral tillhör Praktikertjänst AB.

 

Sveriges största koncern inom privat hälsovård

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Inom koncernen ingår också ett tjugodal dotterbolag, de flesta inom affärsområde hälso- och sjukvård. Affärsmodellen är unik med 1 900 aktieägarna som arbetar själva som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet. Aktieägarna är

 • Arbetsterapeuter
 • Barnmorskor
 • Dietister
 • Kiropraktorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Sjukgymnaster/fysioterapeuter
 • Sjuksköterskor
 • Socionomer
 • Tandhygienister
 • Tandläkare
 • Tandtekniker
 • Psykoanalytiker/terapeuter
 • Psykologer

Förtroende och trygghet

Praktikertjänst ger patienterna bästa omhändertagande genom att i samverkan driva och utveckla en småskalig och nära tandvård och hälso- och sjukvård. Yrkesskicklighet, erfarenhet och en god entreprenörsanda gör att patienten, medarbetaren och kunden känner förtroende och trygghet.