Astma, KOL- och allergimottagning

Vi har koll på din andning. Vi på astma/KOL-mottagning gör utredningar angående din andning.

På mottagningen gör vi bland annat:

  • Spirometri(andningsprov).
  • Patientutbildning angående astma/KOL.
  • Genomgång av inhalationsteknik.
  • Stöd om du vill sluta röka.
  • Ger råd i livsstilsfrågor.