Välkommen till Luthagens vårdcentral!

  Vi är en privat husläkarmottagning med avtal via Region Uppsala. Verksamheten har bedrivits i Luthagsgården sedan 1994 och drivs nu under Praktikertjänst AB. Vi har vårdavtal med Uppsala läns landsting, och våra patientavgifter är samma som i den offentliga vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Luthagens vårdcentral är en vårdcentral med många möjligheter. Vi arbetar för god kvalitet,  hög tillgänglighet och bra bemötande. Mottagningen ligger på Geijersgatan 8.

Lista dig

Bild på läkare

AdobeStock_238730671.jpeg