Mottagningar

På mottagningen får du kontakt med distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterska, kurator, fysioterapeut, psykolog, diabetessköterska, dietist samt astma/KOL- sjuksköterska. Ibland har vi även läkarkandidater och sjuksköterskestudenter som är placerade hos oss.