Mottagningar

På mottagningen får du kontakt med distriktsläkare, distriktssköterskor, undersköterska, kurator, fysioterapeut, psykolog, diabetessköterska, dietist samt astma/KOL- sjuksköterska. Ibland har vi även läkarkandidater och sjuksköterskestudenter som är placerade hos oss.
Ett personligt engagemang är viktigt för oss och vi strävar efter att hitta den bästa lösningen för varje patient. Med stor flexibilitet i personalgruppen och hälsofrämjande arbetsmetoder ger vi dig råd om din hälsa och hjälp och behandling om du blir sjuk.