Dietist

Dietisten på Luthagens vårdcentral samarbetar med andra professioner på vårdcentralen och har en viktig funktion i vårdkedjan för patienten.

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika sjukdomstillstånd men även förebyggande, hälsosamma livsstilsvanor till exempel matvanor och livsmedelval.

Det finns inget remisskrav men det kan vara bra att vara utredd av läkare vid till exempel födoämnesallergier, plötsliga viktförändringar och mag- och tarmproblem.
För att boka besökstid är du välkommen att ringa tidsbokningen.

Exempel på vanliga kontaktorsaker:

  • Övervikt
  • Undervikt
  • Diabetes typ 2 och prediabetes
  • Hjärt- och kärlsjukdomar till exempel förhöjda blodfettvärden, hypertoni
  • Mag- och tarmbesvär till exempel gallbesvär, reflux, IBS
  • FODMAP (behandling vid IBS)
  • Födoämnesallergier (efter fastställd diagnos)
  • Bedömning av näringsintag och kostrådgivning vid till exempel vegankost
  • Ohälsosamma matvanor