Kurator

Mottagningen är för dig som är i en svår livssituation eller genomgår en stor förändring i livet och kan behöva någon att samtala med. Vi kan också hjälpa dig som har en stressad situation där t ex ångest och sömnproblem finns.

Hos kuratorn kan du bland annat få hjälp med:

  • Sorgbearbetning och krissamtal
  • Depression
  • Ångesttillstånd
  • Stressrelaterad psykisk ohälsa (stresshantering)
  • Relationsproblematik
  • Beroendeproblematik

Integritet

Det är normalt att må dåligt i svåra livssituationer. Till kuratorn kommer män och kvinnor i alla åldrar som behöver prata med någon om sina tankar och funderingar. Vårt mål är att ge psykosocialt stöd och bearbetning så att du och dina närstående på ett konstruktivt sätt kan hantera en förändrad livssituation.

Sekretess

Kuratorn har samma sekretess som övrig sjukvårdspersonal och är skyldig att föra journal. När du kontaktar kuratorn kommer ni tillsammans överens om hur kontakten ska se ut. Du bestämmer själv vad du vill prata om och hur mycket du vill berätta. Första samtalet är ett bedömningssamtal.