Diabetesmottagning

Vi hjälper dig bland annat med rådgivning gällande kost och fysisk aktivitet, förskrivning av diabeteshjälpmedel och undersöker fötterna (sk fotstatus)

Telefonnummer 08-12022700