Diabetesmottagning

Vi hjälper dig bland annat med rådgivning gällande kost och fysisk aktivitet, förskrivning av diabeteshjälpmedel och undersöker fötterna (sk fotstatus)

Du kan komma i kontakt med oss via 08-12022700 eller direkt till respektive distriktssköterska, se under fliken Kontakt och öppettider.