Psykisk ohälsa barn och unga

Utökade insatser för barn och unga ålder 6-17 år som mår psykiskt dåligt är välkomna till oss. Det kan exempelvis handla om att barnet eller ungdomen känner ångest, är deprimerad eller har problem med utagerande.

Vi samarbetar med annan vårdgivare kring behandling vid psykisk ohälsa hos barn och unga.

Är barnet listat på en annan vårcentral ska ni kontakta den vårdcentralen barnet är listat på. Det går också bra att lista sig på vår mottagning via 1177.se, därefter kan ni ta kontakt med oss. Barnet behöver vara listad på Östra vårdcentralen.