Om oss

Östra Vårdcentralen ligger vid Löwenströmska Sjukhuset Upplands Väsby, vi har sedan 2001 ingått i Praktikertjänst AB. Mottagningen är sedan många år kvalitetsdiplomerad och miljörcertiferade enligt ISO = 14001.

Vi arbetar i enighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och har som målsättning:

  • Helhetssyn
  • Kontinuitet
  • Kvalitet
  • Tillgänglighet
  • Prim/ sek prevention 

Vi har en trevlig och väl sammansvetsad personalgrupp bestående av läkare som är specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor och medicinsk sekreterare samt psykolog och samtalsterapeut knutna till mottagningen.

Enligt närsjukvårdsprincipen står primärvården i centrum och uttnyttjar närliggande specialistkompetenser för att erbjuda den bästa vården för patienten, på rätt nivå och på nära avstånd. Två av våra läkare tjänstgör även på BVC.

Vid Löwenströmska sjukhuset finns specialistläkarmottagningar inom ortopedi-ögon-fötter, röntgen, laboratorium, apotek och kiosk.

Här finns även en kafeteria och restaurang där både patienter, personal och anhöriga kan äta.
 
Östra vårdcentralen
Löwenströmska Sjukhuset, 194 89 Upplands Väsby
Telefon: 08-120 227 00