Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med:

  • Mediciner
  • Injektioner
  • Såromläggning
  • Provtagning eller annan medicinsk omvårdnad 

Vem kan få hemsjukvård? 

Regionen har ett hälso- och  sjukvårdsansvar för kommuninvånare som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen, är i behov av sjukvårdande insatser minst varanna vecka.
Via vårdcentralen kan blir du inskriven i hemsjukvården om du är boende i Upplands Väsby kommun.
Vi gör både planerade och akuta insatser mellan kl 08:00-17:00 vardagar

För besök av distrikssköterska lördagar och söndagar, samt helgdagar, när det är medicinskt eller omvårdnadsmässigt motiverat, hänvisas via tel. 1177 till Aleris basal hemsjukvård.

Sjuksköterskor som ansvarar för patienterna i hemsjukvården:
Susan     tel. 08-120 22 700
Elina       tel. 08-120 22 700

Undersköterskor:
Vasilija
Ali