Hemsjukvård

Vad är hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdande insatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara hjälp med:

  • mediciner
  • injektioner
  • såromläggning
  • provtagning eller annan medicinsk omvårdnad

Vem kan få hemsjukvård?

Landstinget har ett hälso- och  sjukvårdsansvar för kommuninvånare som på grund av medicinska skäl eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentralen och har ett varaktigt eller vid enstaka men återkommande tillfällen, är i behov av sjukvårdande insatser minst varanna vecka.
Via vårdcentralen kan blir du inskriven i hemsjukvården om du är boende i Upplands Väsby kommun.
Vi gör både planerade och akuta insatser mellan kl 08:00-17:00 vardagar

För besök av distrikssköterska lördagar och söndagar, samt helgdagar, när det är medicinskt eller omvårdnadsmässigt motiverat, hänvisas via tel. 1177 till Praktikertjänst N.Ä.R.A

Distrikt (i grova drag) Distriktssköterska Telefon
Skälby, Centrala Väsby Malin Berglund

 08-120 22 720

Hagängen, Fresta, mellan Sandavägen samt Vallentunavägen Annika Berggren 08-120 22 745
Södra Sandavägen, Sjukyrkoberget samt Östra Carlslund Elin Sproste 08-120 22 743
Bollstanäs Södra, Liljevägen, Ljungvägen samt Brunnbyvik  Inger Ros 08-120 22 742
Bollstanäst Norra, Lindhemsvägen samt Maria Krantzonsväg Nora Forslund  08-120 22 741