Vaccinationsmottagning

Information om vaccination mot influensa och pneumokocker.

Influensa
Vaccinationskampanjen är avslutad, 2023-02-28

Pneumokocker
Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet om fattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år.
Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot penumokocker gäller året om för de i riskgrupp.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds fortsatt alla personer 65 år och äldre i Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Förbered gärna med Hälsodeklarationen hemma. 

Till riskgrupperna räknas du om

  • du är äldre än 65 år
  • du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
  • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • du är kraftigt överviktig
  • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • du är gravid i senare hälften av graviditeten (endast influensa)