Vaccinationsmottagning

Välkommen till vår vaccinationsmottagning. Hos oss kan du vaccinera dig mot säsongsinfluensa, lunginflammation, COVID-19 och TBE. Här på sidan kan du läsa mer om vem vi vaccinerar samt hitta länkar för mer information om respektive vaccin.

Säsongsinfluensa

(Kampanj 2023/2024 avslutades feb 2024) 

Vi vaccinerar personer som är 65 år eller äldre och personer som ingår i riskgrupp.

Till riskgrupperna räknas du om
Du är äldre än 65 år
Du har en hjärt- eller lungsjukdom
Du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
Du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
Du har en kronisk lever- eller njursjukdom
Du är kraftigt överviktig
Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
Du är gravid i senare hälften av graviditeten (endast influensa)
Du har Down syndrom
Du har skörhet och behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
Du har nedsatt fysisk hälsa, pga tex demens, psykisk sjukdom, alkohol- eller drogmissbruk

r kan du läsa mer om vaccination mot influensa.

 

Pneumokocker (lunginflammation)

Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år.
Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot penumokocker gäller året om för de i riskgrupp.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds fortsatt alla personer 65 år och äldre i Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Här kan du läsa mer om vaccination mot pneumokocker.

 

COVID-19

Från och med 1 mars 2024 rekommenderas personer enligt nedan två doser vaccin mot covid-19 per år, med cirka sex månaders intervall.

Vi vaccinerar personer som är 80 år eller äldre samt personer som är 65-79 år och har dagliga omsorgsinsatser. Till dagliga omsorgsinsatser hör boende på SÄBO eller korttidsboende samt daglig hemtjänst med omsorgsinsatser (däremot inte enbart hemtjänst i form av städning, trygghetslarm eller matlådeleverans).

Här kan du läsa mer om vaccination mot covid-19.

 

TBE (fästingburen hjärninflammation)

TBE är en virussjukdom som sprids med fästingar. Viruset kan orsaka en inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna och därför bör du vaccinera dig mot TBE om du ska vistas i områden där TBE-viruset finns.

Vi vaccinerar vuxna och barn mot TBE.
Pris för TBE-vaccination: Vuxen 450 kr, Barn 300 kr.

Här kan du läsa mer om vaccination mot TBE.


Ring till mottagningen om du vill boka tid för vaccination.

Förbered gärna med Hälsodeklarationen hemma om du ska vaccinera dig mot säsongsinfluensa, lunginflammation eller covid-19. Skriv ut blanketten, fyll i samma dag som du ska vaccineras och ta med den till sköterskan.