Vaccinationsmottagning

Den årliga Influensa- och pneumokockvaccinationskampanjen startar från 8 september 2022 fram till 28 februari 2023.

Kampanjen riktar sig mot personer som är födda 1957 eller tidigare samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida, se nedan.

Tidsbokad mottagning, och webb bokas via 1177.se  i första hand.

Förbered gärna med Hälsodeklarationen hemma. 

Till riskgrupperna räknas du om

  • du är äldre än 65 år
  • du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
  • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • du är kraftigt överviktig
  • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • du är gravid i senare hälften av graviditeten