Vaccinationsmottagning

Den årliga Influensa- och pneumokockvaccinationen kampanjen är avslutad.

Kampanjen riktar sig mot personer som är födda 1956 eller tidigare samt yngre personer som har vissa underliggande sjukdomar eller är gravida.

Tidsbokad mottagning, ring telefonnummer 08-12022700 och Tryck val 5 (Tidsbokning)

 


                           *
BOKAD INFLUENSAVACCINATIONSMOTTAGNING* 

                                               

 Förbered gärna med Hälsodeklarationen hemma. 

Till riskgrupperna räknas du om

  • du är äldre än 65 år
  • du har en hjärt- eller lungsjukdom
  • du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
  • du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • du har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • du är kraftigt överviktig
  • du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
  • du är gravid i senare hälften av graviditeten