Vaccinationsmottagning

Information om vaccination mot influensa och pneumokocker

Influensa
Kampanjen vaccination mot influensa startar 7 november 2023.
Vi vaccinerar personer som är 65 år eller äldre och personer som ingår i riskgrupp.

Till riskgrupperna räknas du om

 • Du är äldre än 65 år
 • Du har en hjärt- eller lungsjukdom
 • Du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
 • Du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
 • Du har en kronisk lever- eller njursjukdom
 • Du är kraftigt överviktig
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
 • Du är gravid i senare hälften av graviditeten (endast influensa)
 • Du har Down syndrom
 • Du har skörhet och behov av hjälp med aktiviteter i dagliga livet
 • Du har nedsatt fysisk hälsa, pga tex demens, psykisk sjukdom, alkohol- eller drogmissbruk

Pneumokocker
Vaccination mot pneumokocker ingår från den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer 2 år och äldre inom medicinska riskgrupper samt personer det år de fyller 75 år.
Erbjudandet om kostnadsfri vaccination mot penumokocker gäller året om för de i riskgrupp.

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds fortsatt alla personer 65 år och äldre i Region Stockholm kostnadsfri vaccination mot pneumokocker.

Ring till mottagningen om du vill boka tid för vaccination.

Förbered gärna med Hälsodeklarationen hemma.