Patientavgifter

I receptionen anmäler du dig och betalar för ditt besök. Vi ser gärna att du betalar med kort. Frikort gäller.

Region Stockholm inför enhetligare taxor, vilket innebär att patientavgifter för alla från 18 år till och med 84 år är densamma oberoende av vilken vårdande yrkeskategori du besöker.

Besök till vårdcentral: 275 kr
Barn under 18 år: 0 kr
Äldre än 85 år: 0 kr

Uteblivet besök: 400 kr

Återbud
Återbud ska lämnas minst 24 timmar innan bokat besök annars måste vi ta betalt för det. Detta gäller även om du har frikort eller är under 18 år eller +85 år.

E-frikort
E-frikort har införts på Östra vårdcentralen, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. E-frikortet ersätter pappers-hanteringen med remsor och stämplar samt det fysiska frikortet.
Läs mer på 1177