Astma-/KOL-mottagning

På vår astma/KOL-mottagning utreder vi och följer upp din sjukdom.

Vi arbetar i team och har även samarbete med rehabiliteringen.

Regelbunden uppföljning är viktig bl.a för att kunna utvärdera behandling och ge dig som patient förutsättningar för att tryggt kunna hantera sjukdomen.

För att lyckas med detta erbjuder vi bl.a:

  • Lungfunktionstest (spirometri)
  • Individuell utbildning kring astma, allergi och KOL
  • Instruktion och uppföljning av inhalationsteknik
  • Rökslutarstöd

Telefonnummer 08-12022700