Livsstilsmottagning

För dig som vill ha hjälp med att förändra levnadsvanor!

Det kan handla om kost, motion, tobaksbruk och alkohol.

Du träffar en sjuksköterska som använder sig av motiverande samtalsteknik samt kan erbjuda FaR, Fysisk aktivitet på recept.