Livsstilsmottagning

För dig som vill ha hjälp med att förändra levnadsvanor!

Det kan handla om kost, motion, tobaksbruk och alkohol.

Du träffar en sjuksköterska som använder sig av motiverande samtalsteknik.

Du kan komma i kontakt med oss via tel.nr: 08-12022700 eller via 1177 Vårdguiden.