Välkommen!

Välkommen!

Vi är en privat husläkarmottagning i Stenhamra som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här finns vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare för att kunna ge dig som patient en trygg och välriktad vård av hög kvalitet.

Aktuell information

Från den 3 juni till 30 augusti är öppettiderna 08:00 - 17:00
Telefonen är bemannad från kl. 08.00.
Under dessa månader kommer vi ej att ha några planerade läkarbesök, det kommer att finnas akuta tider till läkare, som går att bokas samma dag genom att ringa kl. 08 samma dag. Gällande sjuksköterskebesök kommer det att finnas planerade besök. 

Ring 08-560 477 00 för tidsbokning.

Parkering

Vi har en mindre parkering precis utanför Hälsocentralen, tänk gärna på att parkera smart så att fler bilar får plats. Det går även bra att ställa sig längs med Vallviksvägen (tänk på att det är datumparkering som gäller där). Viktigt att ta hänsyn till säkerhet och framkomlighet runt Hälsocentralen

Lista dig hos oss

Lista dig hos oss via 1177

 

 

En bild på Stenbrottet

HBTQ

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015


iso_14001 redigerad.png

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015

Det betyder att vi har ett strukturerat miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, utfasning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

Hälsocentralens facebooksida

fb.jpeg