Välkommen till Stenhamra Hälsocentral

Vi är en privat husläkarmottagning i Stenhamra som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här finns vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare för att kunna ge dig som patient en trygg och välriktad vård av hög kvalitet.


Läs mer om våra mottagningar här.   


Lista dig hos oss via 1177. 

Kontakta oss