Välkommen till Stenhamra Hälsocentral

Vi är en privat husläkarmottagning i Stenhamra som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Här finns vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare för att kunna ge dig som patient en trygg och välriktad vård av hög kvalitet. Läs mer om våra mottagningar här.   


Du kan lätt komma i kontakt med oss via 1177. Klicka på "Kontakta oss" till höger.


Lista dig hos oss via 1177. 

Kontakta oss