Diabetesmottagning

Du erbjuds hjälp med stöd och utbildning om din sjukdom och hur du kan undvika eventuella komplikationer. Kost- och motionsrådgivning, instruktion om egna kontroller, hur du använder blodsockermätare eller tar injektioner. Kontroll av dina fötter samt förskrivning av diabeteshjälpmedel.

En gång om året erbjuds ögonbottenfotografering som sker här på mottagningen.

Vi anpassar dina besök efter hur du mår och vilka behov du har. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar mellan besöken.