Vaccination 2020

Influensavaccin
Årets vaccinationskampanj startar den 3 november och avslutas den 28 februari 2021. Under den perioden kan personer, som är folkbokförda i Stockholm och som tillhör riskgrupperna, vaccinera sig utan kostnad. Under november månad prioriteras riskgrupperna och övriga är välkomna att boka tid från och med 1 december.

Till riskgrupperna hör de som fyllt 65 år, gravida samt personer oavsett ålder, med någon av följande kroniska sjukdomar:

Kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
Kraftigt nedsatt immunförsvar (av sjukdom eller medicinering)
Kronisk lever- eller njursvikt
Instabil diabetes mellitus
Extrem fetma (störst risk vid BMI > 40)
Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
Flerfunktionshinder hos barn

Ej drop in , Välkommen att boka tid för vaccination 08- 560 477 00

Prislista Vaccin 2020

  • Di-Te Booster (difteria + tetanus) 360:-
  • PPD (tuberkulos) 260:-
  • Influensa Icke riskgrupp 310:-
  • Pneumokockvaccin Icke riskgrupp 390:-
  • Hepatit A (Vaqta) Vuxen  510:- /dos
  • Hepatit A (Vaqta) Barn tom 15 år 510.- /dos
  • Hepatit A+B (Twinrix) Vuxen 610:- /dos
  • Hepatit A+B (Twinrix) Barn tom 15 år 510:- /dos
  • TBE Vuxen 410:-
  • TBE Barn tom 15 år 310:-

För mer information se länkar