Vaccination

Nu börjar fästingarna vakna till liv. Är du ordentligt vaccinerad mot TBE?

Grundvaccinering innebär 3-4 doser inom ett år följt av en dos var 3-5:e år. Det utökade vaccinationsschemat rekommenderas till personer äldre än 50-60 år till följd av sämre vaccinationssvar hos äldre.

 Priser vaccin

Di-Te Booster 
(difteria + tetanus)
 

350.-

PPD (tuberkulos)   250.-
Influensa Icke riskgrupp 300.-
Pneumokockvaccin Icke riskgrupp 380.-
Hepatit A (Vaqta)

Vuxen           

500:- /dos

Hepatit A (Vaqta)

Barn tom 15 år   500.- /dos
Hepatit A+B (Twinrix) Vuxen                 600:- /dos

Hepatit A+B (Twinrix)

Barn tom 15 år    500:- /dos
TBE Vuxen 400:-
TBE Barn tom 15 år 300:-
     

 

 

För mer information se länkar