Blodtrycksmottagning

Här kan du få hjälp av våra sköterskor att kontrollera ditt blodtryck. Vi kan ge dig information och råd om hur du själv kan påverka ditt blodtryck genom att förändra din livsstil. Du kan låna en automatisk blodtrycksmätare för kontroller i hemmet och vid behov kan vi utföra mätning av ditt blodtryck under 24 timmar, så kallad ambulatorisk blodtrycksmätning.