Aktuellt

Dr. Jeni och Dr. Jaime går i pension

Det är med stor värme och tacksamhet vi vill dela med oss av nyheten att vårakompetenta distriktsläkare, Jeni Dragomir de Leyva och Jaime Leyva går i pension.

Deras engagemang, expertis och ledarskap har präglat vår verksamhet under många år. Vi önskar er båda en pension fylld av välförtjänt vila, äventyr och tid för er själva och era nära och kära.

Tack för allt ni har gjort för Stenhamra Hälsocentral och grattis till er pensionering!

Öppettider - Sommaren 2024

Under juni till augusti är Hälsocentralen öppen mellan kl. 8.00-17.00
Under den här perioden finns det endast akuta tider som bokas samma dag.

Sammanhållen journalföring

Från och med 1 februari 2013 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: 1177, Sammanhållen journalföring - frågor och svar

Tidsbokning

Information om urinprov

Vad gäller urinprov lämnas det på plats om man inte har ett urinrör hemma (finns att hämta på mottagningen bredvid toaletten, observera att det är en väldigt liten mängd urin som behövs för att analysera provet)