Aktuellt

Öppettider - Sommaren 2024

Under juni till augusti är Hälsocentralen öppen mellan kl. 8.00-17.00
Under den här perioden finns det endast akuta tider som bokas samma dag.

Sammanhållen journalföring

Från och med 1 februari 2013 är vi anslutna till sammanhållen journalföring för att underlätta samarbetet med övriga instanser inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. För mer information kring sekretess, patientsäkerhet och informationshantering finns bl.a. denna information i vårdguiden: 1177, Sammanhållen journalföring - frågor och svar

Tidsbokning

Information om urinprov

Vad gäller urinprov lämnas det på plats om man inte har ett urinrör hemma (finns att hämta på mottagningen bredvid toaletten, observera att det är en väldigt liten mängd urin som behövs för att analysera provet)