Astma-/KOL-mottagning

Hos oss kan du få hjälp att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet. Vi utför 
• Lungfunktionstest (spirometri)
• Individuell utbildning kring astma, allergi och KOL
• Instruktion och uppföljning av inhalationsteknik

Vi arbetar i team med sjuksköterska och läkare, samt har samarbete med sjukgymnast- och rehabiliteringsteamet för bättre kontroll av din sjukdom.

Vi är en godkänd Astma-/KOL-mottagning. Läs mer om Astma-/KOL-mottagning i Region Stockholm på nedanstående länk:

http://www.1177.se/Stockholm/Regler-och-rattigheter/Astma-KOL-mottagning-i-Stockholm/