Astma-/KOL-mottagning

Hos oss kan du få hjälp att kontrollera dina luftvägar och din lungkapacitet.

Vi utför:

  • Lungfunktionstest (spirometri)
  • Individuell utbildning kring astma, allergi och KOL
  • Instruktion och uppföljning av inhalationsteknik

Vi arbetar i team med sjuksköterska och läkare, samt har samarbete med sjukgymnast- och rehabiliteringsteamet för bättre kontroll av din sjukdom.

Vi är en godkänd Astma-/KOL-mottagning. Läs mer om Astma-/KOL-mottagning i Region Stockholm på nedanstående länk:

1177 - Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal