Patientavgifter

Patientavgiften bestäms av Stockholms läns landsting och följande avgifter gäller för sjukvård under 2021.

Viktig information från Region Stockholm gällande ändring av taxa för uteblivet besök. 
Den 1/9-20 höjdes avgiften för uteblivet besök till 400:-. Det gäller för alla besök, även barn och patienter med frikort. Avbokning skall göras minst 24 timmar innan bokad tid.

Vård för dig som är över 85 år
Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet, i öppenvård. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.

Högkostnadsskydd                                                                                                                                            Avgiften för högkostnadsskydd höjdes med 50 kr under 2019. Frikortsavgiften är för närvarande 1150:-

Läkarbesök 200 kr 

Sköterskebesök 100 kr

För barn och ungdomar under 18 år är besöken kostnadsfria                                                                                                                          

Intyg                                                                                                                                                                                  Vi erbjuder läkarundersökningar för intyg enligt särskild taxa. Alla intyg är momspliktiga, priser visas inkl moms.

  • Körkort  938:-
  • Intyg om sjukdom, tex diabetes 375:-
  • Friskintyg till arbetsgivare 375:-
  • Intyg till resebyrå 375:-
  • Friskintyg inför utlandsstudier 750:-