Patientavgifter

Patientavgiften bestäms av Region Stockholm och följande avgifter gäller för sjukvård under 2024.

Avgiftsförändringar under 2024

Första januari  höjs avgiften för högkostnadsskydd till 1400:- 

Besök på vårdcentral höjs till 275kr

Barn och unga 0 - 17 år och personer över 85 år, berörs inte av avgiftsförändringen. 

Mer information finns att läsa på 1177.

Uteblivet besök

Den 1/9-20 höjdes avgiften för uteblivet besök till 400:-. Det gäller för alla besök, även barn och patienter med frikort. Avbokning skall göras minst 24 timmar innan bokad tid.

Vård för dig som är över 85 år
Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet, i öppenvård. Du betalar inte heller någon avgift på närakuterna.                                                                                                   Intyg                                                                                                                                            

Vi erbjuder läkarundersökningar för intyg enligt särskild taxa. Alla intyg är momspliktiga, priser varierar beroende av intyg.

  • Körkort (för de patienter med kontinuerlig kontakt med HC gällande ex, diabetes och hypertoni)
  • Intyg om sjukdom, tex diabetes 
  • Friskintyg till arbetsgivare