Hemsjukvård

Har du behov av hjälp med medicinska insatser och ej kan ta dig till oss kan du få hemsjukvård.