Influensavaccin

Årets influensavaccinering kommer ske på Alcatraz och utföras av Region Norrbotten, även om du är listad hos oss. Vaccinationen inklusive vaccin är kostnadsfritt för personer över 65 år och riskgrupper.

Höstens vaccination mot säsongsinfluensan startar tisdag 9 november för riskgrupper.
Riskgrupper

- personer 65 år och äldre
- gravida efter graviditetsvecka 16 under influensasäsongen*
- vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

*Gravida som ingår i annan medicinsk riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16

Bokning av vaccination görs via 1177.se , på denna sida finns också mer information eller på telefon 010-452 63 03

Bor du på SÄBO eller är Hemsjukvårdspatient blir du vaccinerad av Kommunens sjuksköterskor.

Allmänheten kan erbjudas vaccination tidigast från 6 december.

Önskar du vaccin mot Pneumokocker ("lunginflammation"), dvs du tillhör riskgrupp, inte har fått det vaccinet tidigare och det har gått minst en vecka efter vaccin mot Covid19, hör du av dig till oss via MittPTJ eller på telefon 0920-407150

 

/vc NorraHamn