Så här arbetar vi i team

Att jobba i team är en viktig del av vår verksamhet som består av tre olika team. Våra team är sammansatta av flera olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och andra specialister inom hälso- och sjukvårdsområdet. Genom att arbeta tillsammans i team kan vi ge våra patienter en högkvalitativ vård som är individanpassad och samordnad. Alla patienter delas in i team efter vilket datum i månaden de är födda.

En av de viktigaste aspekterna av att arbeta i team är att vi har olika kompetenser och kunskaper som vi kan dra nytta av. Varje profession bidrar med sin egen kunskap och erfarenhet, vilket gör det möjligt för oss att lösa olika problem och utmaningar på ett effektivt sätt. Till exempel kan en läkare ge en diagnos och en sjuksköterska kan ge patienten rätt behandling och uppföljning, medan en fysioterapeut kan hjälpa patienten att återhämta sig efter en skada eller operation.