Vaccinationer

Influensa/lunginflammation

Årets influensavaccination påbörjas under senhösten. Mer information kommer närmare vaccinationsstart.

Vi har ett samarbete med Vaccinkliniken. Du bokar tid via deras hemsida. De har inte möjlighet att ta emot bokningar via telefon.

Du kan även boka tid för vaccination på 1177.se eller genom att ringa regionens bokningstelefon 016-10 40 44.

Vaccinet (influensa och Pneumovax) är kostnadsfritt för riskgrupper och personer som fyller 65 år innevarande kalenderår eller är äldre.

Observera att minst 7 dagar ska ha passerat efter Pneumovax eller annan vaccinering, dock ej influensavaccinering, för att vaccination mot covid-19 ska vara aktuell.

Vaccination mot covid-19

Samlad information om covid-19 hittar du här.

Andra vaccinationer

Vi har ett samarbete med Vaccinkliniken. För vaccination för TBE och för resevaccin vänligen kontakta Vaccinkliniken för mer information.