Sörmlands Hälsoprogram

Om du fyller 40, 50 eller 60 år jämnt i år och är listad hos oss, så är du behörig att få en inbjudan till provtagning och hälsosamtal. Deltagandet är frivilligt och programmet syftar till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2 i Sörmlands befolkning. Tillgången på tider för undersökning är begränsad. Hör av dig så tidigt du kan under året för att vara säker på att få en tid!

Mer information och svar på vanliga frågor kan du läsa här på 1177:s hemsida om Sörmlands hälsoprogram.