Psykologiska behandlingar och grupper

Till psykologienheten kan du vända dig om du hamnar i svårigheter i livet som du behöver hjälp att hantera. Det kan handla om stress, ångest, oro, depression, nedstämdhet eller en kris i livet. I vårat team arbetar kuratorer, psykoterapeuter och psykolog. 

När du hör av dig till oss görs en bedömning av dina svårigheter och ditt hjälpbehov. Du kan få prata eller chatta med någon av oss för rådgivning eller psykologisk behandling beroende på vad just du behöver hjälp med.

Vi arbetar i första hand med KBT-inriktade insatser, och erbjuder psykologisk behandling individuellt samt internetbaserad KBT

Kurser 

Mindfulness

För dig som vill:

  • lära dig meditera/lära dig mer om meditation
  • öva på att vara här och nu
  • hitta inre stillhet och balans
  • vara närvarande i nuet hur det än ser ut

Tid: tisdagar 15.15-16.30

Läs mer om kursen här, har du frågor hör gärna av dig till psykologienheten via Mitt PTJ.

Grubbel och oro

För dig som vill:

  • lära dig mer om hur tankar påverkar vårt mående
  • lära dig hantera grubbel, ältande och orostankar
  • öva på att acceptera hur nuet och tillvaron ser ut

Tid: torsdagar 15.30-16.30

Har du frågor och/eller är intresserad av att delta hör gärna av dig till psykologienheten via Mitt PTJ.

Kontakt

Du kommer lättast i kontakt med oss via vår chatt Mitt PTJ, alternativt genom att ringa oss vardagar kl. 08.00-17.00 på telefon 010-704 40 00.

Lider du av allvarliga akuta psykiatriska problem, kontakta i första hand psykiatriska akutmottagningen som finns tillgänglig dygnet runt på telefon 0155-24 72 11.

Du kan se våra medarbetare på psykologienheten på vår medarbetarsida.