Distriktssköterskemottagning i Nävekvarn

Region Sörmland (Regionstyrelsen) beslutade i mars att dra in finansieringen av distriktssköterskemottagningen i Nävekvarn.

Vi kommer att hålla öppet under april månad för att utföra planerade vaccinationer. Mottagningen stängs därefter ned efter beslutet från Region Sörmland.

Vi tackar för tiden vi har haft i Nävekvarn och hälsar er framöver välkomna till Vårdcentralen Stadsfjärden.

Ni hittar oss fram till stängningen på Malmvägen 9B.