Föreläsning: Prokrastinering

”Prokrastinering” är ett annat ord för att vi skjuter upp eller förhalar saker som behöver göras inom en viss tid trots att vi vet att det kommer att få negativa konsekvenser.

Under den här föreläsningen får du lära dig mer om varför vi prokrastinerar, men också vilka strategier som kan vara hjälpsamma för att bryta detta beteende. Utgångspunkten är forskning inom beteendeekonomi, kognitiv neurovetenskap och inlärningspsykologi.

Föreläsningen bygger på boken ”Dansa på deadline” skriven av psykologen Alexander Rozental och journalisten Lina Wennersten.

Tid:

  • Onsdag 8/3 15.30-16.30
  • Onsdag 19/4 15.30-16.30
  • Onsdag 31/5 15.30-16.30

Plats:
VC Stadsfjärden, konferensrum plan 3

Anmälan via Mitt PTJ eller i receptionen.
Kostnad 200 kr, enligt Region Sörmlands taxa.
Frikort gäller. Uteblivet besök debiteras