Föreläsning: Stress

Långvarig stress har blivit en vanlig folksjukdom i vårt moderna samhälle. Vår generation har mer möjligheter att förverkliga olika förväntningar och drömmar än tidigare generationer. Tempot är ofta intensivt både i yrkeslivet och privat. Det är allt mer upp till varje individ att hitta en rimlig balans mellan aktivitet och återhämtning.

Föreläsningen handlar om stress, vad det är och hur det påverkar oss. Vi tittar på vad som framkallar stress och går igenom olika stresshanteringsstrategier:

Vad kan jag förändra? Vad behöver jag träna på att acceptera?

Tid:

  • Onsdag 1/2 15.30-16.30
  • Onsdag 15/3 15.30-16.30
  • Onsdag 26/4 15.30-16.30

Plats:
Vårdcentralen Stadsfjärden, konferensrum plan 3

Anmälan via Mitt PTJ eller receptionen.
Kostnad 200 kr, enligt Region Sörmlands taxa.
Uteblivet besök debiteras.