Mindfulnesskurs

Mindfulness eller medveten närvaro är en metod och ett förhållningssätt som syftar till att öka vår närvaro i nuet. Det handlar om att öva sig på att vara just där man är och inte redan vara på väg till nästa syssla/aktivitet och inte heller alltför mycket befinna sig i sina tankar eller kämpa med sina känslor.

Det är mycket vi inte kan styra över i vår tillvaro, men som förstås ändå påverkar oss. Självklart mår vi dåligt av smärtsamma saker som pågår eller händer oss. Detta svåra kan dessutom förvärras av hur vi förhåller oss till det.
Vi kan ha svårt att hantera de känslor och de tankar som dyker upp, och vi agerar/reagerar
kanske på sätt som vi inte vill.

En annan viktig del är acceptansen, att acceptera de tankar och känslor och hela den livssituation man för stunden har. Acceptans har i det här sammanhanget ingenting att göra med vad jag tycker om hur jag har det. Det handlar istället om att jag godtar att detta är mitt läge just i detta nu. Detta är min utgångspunkt.

I mindfulnesskursen på vårdcentralen jobbar vi bland annat med:

  • hur man kan hantera obehagliga eller smärtsamma känslor
  • hur man kan hantera obehagliga tankar såsom grubbel, ältande, orostankar
  • acceptans av det vi inte kan förändra
  • hur man kan hejda sig i stunden och skaffa sig en viss distans till sig själv och det som sker
  • hur man kan fortsätta att agera så som man vill, trots hinder som dyker upp

Mindfulness innebär att vi övar på att styra vår uppmärksamhet på olika sätt, och vi gör det genom olika typer av övningar. Vi gör meditationer i olika former: längre och kortare samt med olika fokus. Vi provar närvaroövningar att använda regelbundet och andra som kan vara till hjälp i mer akuta situationer.

För att kursen ska kunna innebära någon förändring förutsätter det även tid för att öva hemma, så räkna med daglig övning av det vi går igenom.

Kursen kostar 200 kr per tillfälle, vilket är Region Sörmlands taxa. Högkostnadskort gäller.

Vid frågor/intresse: hör av dig till psykologienheten via chattfunktionen MittPTJ.