Aktuellt

Måndag den 19 april tas vår provtagningsbuss i bruk och börjar med att stå vid Liljeforstorg i Uppsala. Boka via 1177.se

Efter inrådan från Region Uppsala uppmanar vi att man fortsätter testa sig vid misstanke om Covid-19 eller vid förkylningssymtom samt att man håller avstånd till sina medmänniskor.

Vi fortsätter ta PCR-prov för Covid-19. Tid bokas via 1177.se. Nya tider släpps kontinuerligt. 

Information om vaccination mot Covid-19 finns att läsa här

Har Du allmänna frågor om Covid-19, vänligen kontakta det nationella informationsnumret 113 13 så får våra sjuksköterskor hjälpa dem med andra typer av frågor.