Astma/KOL-mottagning

Välkommen till vår astma/KOL-mottagning!

På BålstaDoktorn har vi möjlighet att erbjuda Dig att göra en spirometriunderökning som är ett lungfunktionstest. Denna görs för att diagnostisera olika lungsjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma men även för att följa sjukdomsförlopp samt utvärdera nyttan av olika behandlingar.

Läkare ordinerar undersökningen som sedan utförs av sjuksköterska Ann-Louise. Utifrån resultatet lägger vi sedan upp en strategi tillsammans med Dig för behandling och uppföljning.

 

Vi som arbetar här

Bild: Ann-Louise

Ann-Louise Svensson

Sjuksköterska