Astma/KOL-mottagning

På BålstaDoktorn har vi möjlighet att erbjuda dig spirometriunderökningar, som är ett lungfunktionstest. Detta görs för att diagnostisera olika lungsjukdomar såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma. Men även för att följa sjukdomsförloppet. Det är speciellt värdefullt för att kunna utvärdera nyttan av olika behandlingar.
Läkare ordinerar undersökningen och Liselott H samt Ann-Louise S genomför den och sen utvärderas ditt behov och tillsammans med dig lägger vi sedan upp en strategi för behandling och uppföljning.