Vaccination

Vi vaccinerar mot säsongsinfluensan och pneumokocker.

Frågor ang covid vaccin hänvisas till Region Uppsala