Vår verksamhet

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder på mottagningen.

Astma/KOL-mottagning

AdobeStock_239920211.jpeg

Barnhälsovård (BVC)

Bebis stetoskop beskuren.jpeg

Barnmorskemottagning

Gravid 2000x1333

Beteendehälsa

KBT 2000x1333.jpeg

Diabetesmottagning

Diabetes 2000x1333.jpeg

Dietist

Dietist 2000x1333.jpg

HemDoktorn

HemDoktorn 660x440.jpg

Läkarmottagning

AdobeStock_305412791.jpeg

Ortopedtekniker

AdobeStock_3323 ratio.jpeg

Provtagning

AdobeStock_74206428.jpeg

Sjukgymnast/fysioterapi

AdobeStock_281999165.jpeg

Sjuksköterskemottagning

Bandage 2000x1333.jpeg

Sjukskrivning

AdobeStock_2387 ratio.jpeg

Vaccination

AdobeStock_486877652.jpeg

Webbtidbokning

AdobeStock_4257 ratio.jpeg

Äldremottagning

AdobeStock_205995160.jpeg