Äldremottagning

Tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att bemanna vår äldremottagning. 

Vi välkomnar alla våra patienter till kontakt via vår chat eller telefon 0171-66 71 00.