Sjuksköterskemottagning

Välkommen till vår sjuksköterskemottagning!


Till våra sjuksköterskor kan du boka tid för följande:

  • Öronspolning
  • Lättare ögoninfektioner
  • Hudutslag
  • Sjukvårdsrådgivning
  • Inkontinens: basal utredning samt råd & förskrivning av hjälpmedel
  • Hälsosamtal
  • Skötsel av kateter, PICC-line, subcutan venport
  • Såromläggning

Vi arbetar även med astma och KOL och utför spirometriundersökningar (= hur lungorna fungerar) samt hjälp/stödjande samtal gällande rökavvänjning. Se fliken astma och KOL mottagning

 

Vi som arbetar här

Bild: Camilla Ehn

Camilla Ehn

Leg sjuksköterska

Bild: Emelie Karlsson

Emelie Karlsson

Leg sjuksköterska

Bild: Erica Segerqvist

Erica Segerqvist

Leg distriktssköterska/ Specialistsjuksköt-erska Akutsjukvård

Bild: Frida Jannebring

Frida Jannebring

Leg sjuksköterska

Bild: Jelena Larsson

Jelena Larsson

Leg Sjuksköterska

Bild: Jennie Viking

Jennie Viking

Leg sjuksköterska

Bild: Julia Wegmann

Julia Wegmann

Leg sjuksköterska

Bild: Marie Smångs

Marie Smångs

Leg sjuksköterska

Bild: Helena Poska

Helena Poska

Leg distriktssköterska

Bild: Zandra Edman

Zandra Edman

Leg Sjuksköterska/Silv-iasjuksköterska