Barnhälsovård (BHV)

På vår BHV-mottagning jobbar Caroline, Karina, Teresia och Rose-Marie. Vi träffar barnen och deras familjer från det att barnet är 7 dagar gammalt fram tills dom börjar förskoleklass. Vi följer barnhälsovårdens nationella basprogram med regelbundna tider samt hembesök vid födsel och 8 månader. Vi erbjuder föräldragrupp för förstagångs föräldrar samt babymassage i samverkan med Öppna förskolan. Barnhälsovård erbjuds även i Skokloster där Teresia och Caroline delvis arbetar.

För att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BHV BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppna förskolan, familjeteamet och diakonin har nära kontakt med varandra.

 

Vi som arbetar här

Bild: Caroline Allerbrand

Caroline Allerbrand

Barnsjuksköterska

Bild: Karina Silander

Karina Silander

Distriktssjuksköterska

Bild: Rose-Marie Gardström

Rose-Marie Gardström

Distrikssjuksköterska

Bild: Teresia Hemmingsson

Teresia Hemmingsson

Distrikssjuksköterska