Diabetesmottagning

Välkommen till vår diabetesmottagning och vårt diabetes-team som består av diabetessköterska, dietist och läkare.

Vi behandlar och utbildar Dig som har diabetes med målsättningen att Du ska kunna leva ett självständigt liv med bibehållen hög livskvalitet.

Här kan Du göra regelbundna årliga kontroller med provtagningar. I samband med dessa kan Du även få hjälp med förskrivning av diabeteshjälpmedel eller remiss för ögonbottenundersökning.

För att Din behandling verkligen skall leda till att Du kan hantera din diabetes självständigt erbjuder vi på BålstaDoktorn också en bra utbildning som omfattar allmän rådgivning om diabetes, egenkontroll av socker, fotvård samt kost och motion.

Här finns också möjlighet att delta i en diabetesgrupp där Du kan utbyta erfarenheter med andra.

Välkommen att ringa våra diabetessköterskor om Du har frågor eller om Du vill boka en tid.

 

Vi som arbetar här

Bild: Ann-Louise Svensson

Ann-Louise Svensson

Diabetessköterska

Bild: Marianne Thegman

Marianne Thegman

Diabetessköterska