Caroline Allerbrand

Barnhälsovård (BVC)

 

På grund av kraftig ökning av RS-viruset 
Uppmanar Region Uppsala  till att hålla de yngsta barnen, upp till sex månader, hemma så mycket som möjligt. Samt undvika sociala sammanhang. Även äldre syskon som går i förskolan rekomenderas att stanna i hemmet.  

 

Om möjligt, ta ej med syskon och endast en förälder närvarar vid besöket.

På vår BVC mottagning jobbar Caroline, Karina, Teresia och Rose-Marie, vi träffar barnen och deras familjer från det att dom är 7 dagar gamla fram tills dom börjar förskoleklass. 
Vi följer barnhälsovårdens nationellabasprogram. 

För att kunna stödja föräldrar och barn i ett längre perspektiv är vi på BHV BålstaDoktorn även aktiva inom det familjecentrerade arbetet i Håbo kommun där Barnhälsovård, Barnmorskemottagning, Öppna Förskolan, Familjeteamet och Svenska kyrkan har nära kontakt med varandra.

Kontakt: Ni når oss via växeln, 0171 - 66 71 00, knappval 5 även av- och ombokningar.
Vi ringer upp under dagen eller nästföljande dag.

Vid råd om sjukdom, kontakta i första hand vårdcentralen eller 1177.se

Vi som arbetar här:

Caroline Allerbrand
Barnsjuksköterska

Karina Silander
Distriktssjuksköterska 

Rose-Marie Gardström
Distrikssjuksköterska

Teresia Hemmingsson
Distrikssjuksköterska