Diabetesutbildning

För att din behandling verkligen skall leda till att du kan hantera din diabetes självständigt erbjuder vi på BålstaDoktorn också en bra utbildning som omfattar allmän rådgivning om diabetes, egenkontroll av socker, fotvård samt kost och motion.

Typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom som kraftigt ökar risken för bland annat hjärtinfarkt och stroke. Samtidigt är det få sjukdomar som det på egen hand går att bromsa så effektivt, ofta med mindre förändringar än vad man kan tro. Visste du till exempel att bra mat och ett minskat stillasittande kan göra mer nytta än vad något annat läkemedel kan åstadkomma?

På diabetesutbildningen får du mer kunskap om sjukdomen, provsvar och värden, mat och fysisk aktivitet. Erfarenheten visar att det är lättare att hantera sin diabetes efter en sådan utbildning. Många som deltagit uppskattar också att diskutera tillsammans med andra som är i samma situation.

Diabetesutbildningen hålls av din diabetessjuksköterska samt läkare, sjukgymnast och dietist.

Intresserad?

Ring Diabetessköterska på telefon 0171-667100.