Distriktssköterske-mottagning

Distriktssköterskan är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i öppen hälso- och sjukvård.

Ni boka tid via 1177.se eller telefon för följande:

  • Blodtrycksmätning.
  • Borttagning av stygn/agraffer.
  • Vaccination

Önskar du tid för att få hjälp med något av följande eller övriga frågor, bokas tiden via telefon

  • Öronspolning
  • Lättare ögoninfektioner
  • Hudutslag
  • Rådgivning
  • Inkontinens-basal utredning samt råd & förskrivning av hjälpmedel.
  • Hälsosamtal
  • Skötsel av kateter, PICC-line, Subcutan venport.

Vi arbetar även med astma och KOL och utför spirometriundersökningar (= hur lungorna fungerar) samt hjälp/stödjande samtal gällande rökavvänjning.

 

 

Liselott Hansson
Distriktssköterska
Liselott Hansson

Erica Segerqvist
Distrikssköterska/Specialistsjuksköterska Akutsjukvård
Erica Segerqvist

Ellinor Andersson
Sjuksköterska/Barnmorska
Ellinor Andersson

 

Camilla Ehn
Sjuksköterska
Camilla Ehn