Sjuksköterskemottagning

Till våra sjuksköterskor kan du boka tid för följande:

  • Öronspolning
  • Lättare ögoninfektioner
  • Hudutslag
  • Sjukvårdsrådgivning
  • Inkontinens: basal utredning samt råd & förskrivning av hjälpmedel
  • Hälsosamtal
  • Skötsel av kateter, PICC-line, subcutan venport
  • Såromläggning

Vi arbetar även med astma och KOL och utför spirometriundersökningar (= hur lungorna fungerar) samt hjälp/stödjande samtal gällande rökavvänjning.

Tidsbokning sker via telefon 0171-66 71 00.

Vi som arbetar här:

Erica Segerqvist
Leg distrikssköterska/Specialistsjuksköterska Akutsjukvård

Christian Hjertberg
Leg sjukskötare/specialistsjukskötare Intensivvård

Johanna Mörk
Leg sjuksköterska/Leg barnmorska/barnsjuksköterska

Åsa Grundberg
Leg sjuksköterska

Camilla Ehn
Leg sjuksköterska

Maria K Hermansson
Leg sjuksköterska

Marie Smångs
Leg sjuksköterska

Jennie Viking
Leg sjuksköterska

Frida Jannebring

Leg sjuksköterska

Emelie Karlsson
Leg sjuksköterska

Julia Wegmann
Leg sjuksköterska