Patientavgifter

Patientavgifter tabell

Läkarbesök/digital vårdkontakt hos specialist i allmänmedicin (Gäller även dig som inte är listad eller som bor i övriga Sverige eller ett EU/EES-land) 

200 kr

Besök hos läkare 
(Permanent bostadsort utanför EU/EES)

1905 kr                                  

Besök hos läkare för barn under 20 år

0 kr

Besök på BVC

0 kr

Besök hos sjuksköterska

0 kr

Besök hos sjuksköterska
(Permanent bostadsort utanför EU/EES)

777 kr

Barnmorskebesök

0 kr

Barnmorskebesök för person utanför EU/EES

1598 kr

Telefonrådgivning

0 kr

Recept

0 kr

Alla patienter betalar i samband med besöket. Frikort gäller på vanligt sätt. Vi har betalterminal för vanliga betalningskort (VISA, Mastercard).

linje

line.png

Avgifter för intyg

Avgifter för intyg

Intyg av olika slag kostar från 315 kr och uppåt beroende på omfattning. Kostnaden är mellan 315 kr per åtgärd upp till 1375 kr per timme med undantag av vissa åtgärder som är avgiftsbefriade. I vissa fall tillkommer kostnader för laboratorieprover och röntgenundersökningar som debiteras separat.

Uteblivet besök

Uteblivet besök

Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala dubbla patientavgiften för det aktuella besöket.

Om du vill läsa i detalj om reglerna hänvisar vi till Hälsoval Skåne.

Högkostnadskort & frikort

Regler för högkostnadskort & frikort

Du behöver inte betala mer än 1200 kronor per år i patientavgifter i öppenvården. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök.

Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala mer än 1200 kronor under ett år för läkarbesök, sjukvårdande behandling och patientavgift för recept. När du kan visa att du uppnått 1200 kronor kan du be om ett frikort som innebär avgiftsfri vård under resten av tolvmånadersperioden.

Till patientavgifter räknas såväl de avgifter du betalar hos Region Skånes mottagningar som avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne. Om du söker vård i ett annat landsting ingår även dessa patientavgifter i högkostnadsskyddet. Visa ditt högkostnadskort i kassan vid varje besök. Högkostnadskortet och frikortet kan du använda i hela Sverige.

Regler för detta, se här