Cellprov / egenprovtagning

Under hösten 2020 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne att
egenprovtagning HPV införs som primär screeningmetod för livmoderhalscancer. Från och med 1 september 2021 ersätts därmed provtagning hos Barnmorska med egenprovtagning.
Erbjudande om provtagning inom ramen för screeningprogrammet för livmoderhalscancer omfattar alla kvinnor folkbokförda i Region Skåne i åldrarna 23 till 70 år. Sedan 2017 analyseras förekomst av humant papillomvirus (HPV) i provet taget hos Barnmorska och egenprovtagningskit för HPV-analys har skickats till kvinnor som uteblivit från provtagning.

Att upptäcka och behandla viruset i god tid innebär stora hälsovinster för Skånes kvinnor.
Egenprovtagning som primär screeningmetod ger kvinnor möjlighet till säker och flexibel provtagning utan att behöva besöka sjukvården, samtidigt som värdefull Barnmorskekompetens frigörs för mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Om du är osäker på när du tog ditt prov senast eller om du vill beställa ett egenprovtagningstest, ring 046-17 31 90.

Information om cellprov/egenprovtagning från 1177

Ej avbokade besök inom 24 timmar från den bokade tiden debiteras när det gäller preventivmedel, gravtester samt STI